Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy
Inspektorat
Weterynarii w Lublinie

AAA
audiodeskrypcja

Prowadzenie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie

Zgodnie z § 3 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru i szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 160 poz. 1672) lekarz weterynarii przekazuje informacje o liczbie psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie w terminie do 3 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Na podstawie § 3.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2045), w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, przekazują właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii comiesięczne informacje o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji, w terminie do 3 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym informacje te zostały zebrane.
Na podstawie art. 56 ust. 4 i 4a, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) dane z rejestru, o którym mowa w powyższych ustępach dotyczące szczepień przeprowadzonych w danym miesiącu są przekazywane powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce położenia zakładu leczniczego dla zwierząt, do 15 dnia następnego miesiąca.
Z powyższego wynika, że do dnia trzeciego każdego miesiąca podmioty świadczące usługi w zakresie medycyny weterynaryjnej przekazują tabele z ilością zaszczepionych przeciwko wściekliźnie zwierząt oraz przekazują raport miesięczny z występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji a do 15 każdego miesiąca szczegółowy rejestr psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie.
Właściwie przekazywane informacje przez lekarzy wolnej praktyki stanowią podstawę prawidłowych raportów wysyłanych z PIW, dlatego ważne jest terminowe wysyłanie wszystkich opisanych w piśmie informacji. Przekazywanie powyższych dokumentów wynika bezpośrednio z litery prawa, a niedostosowanie się do tych wymogów naraża Państwa na konsekwencje prawne.

METKA:
DZIENNIK ZMIAN:
UWAGA! W trakcie korzystania z tej strony na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z niej. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez Użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.